Toekies

Toekies is een sociale onderneming die opgezet is door de non-profit organisatie Enactus. Een
groep van enthousiaste studenten zet zich in om kind vluchtelingen gelijke kansen te bieden
om zodoende hun toekomstdromen te kunnen verwezenlijken. Toekies onderscheidt zich van
andere initiatieven om de integratie van vluchtelingen te verbeteren, door de specifieke focus
op kinderen. Wij van Toekies geloven dat de beleving van een nieuw land, nieuwe mensen en
een nieuwe taal als kind cruciaal is voor de beleving als volwassene. Helaas kunnen de ouders
van kind vluchtelingen vaak alleen voorzien in de hoognodige behoeftes. Daarmee blijven
bepaalde dingen die een kind écht kind kunnen laten zijn uit. Daarom willen wij van Toekies
zo vroeg mogelijk beginnen met positief impact maken.
Hoe doen wij dat? Een tijd terug hebben wij een tekenmiddag georganiseerd op de Taalschool
in Houten. Tijdens deze middag hebben wij de kinderen gevraagd om voor ons hun
toekomstdromen op papier te zetten. Deze tekeningen hebben wij vervolgens omgevormd tot
leuke prints en bedrukt op t-shirts van 100% biologisch katoen. Deze t-shirts zijn sinds kort
verkrijgbaar op onze webshop! Een gedeelte van de opbrengst wordt terug geïnvesteerd in de
kind vluchtelingen. Een van de initiatieven van Toekies is om het drietalig (namelijk Engels,
Nederlands en Arabisch) cultureel leer- en tekenboek van Welkom in Nederland te geven aan
de kinderen van de Taalschool in Houten. Met behulp van dit boek kan de taalvaardigheid
spelenderwijs verbeterd worden en wordt de creativiteit van de kinderen tegelijkertijd
gestimuleerd! Een ander initiatief is om creatieve speelmiddagen te organiseren voor kinderen
uit asielzoekerscentra, maar daarover volgt binnenkort meer! Het overige gedeelte van de
opbrengst wordt weer terug geïnvesteerd in Toekies, om zoveel mogelijk kind vluchtelingen
in Nederland te kunnen helpen hun dromen waar te maken. Neem dus gelijk een kijkje in de
webshop en help ons deze kinderen te helpen!

0

Your Cart